Ukončení insolvenčního řízení proti Greengolf Pardubice a.s.

Chtěli bychom oznámit všem členům, partnerům, dodavatelům a zaměstnancům, že zjevně neopodstatněný a šikanózní insolvenční návrh byl dne 13.10.2016 u Nejvyššího soudu v Praze finálně ukončen zamítnutím.  Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání.

Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nám v průběhu této kauzy vyjadřovali podporu.

Dodavatelům a zákazníkům za pochopení situace a zachování přízně.