Nový všesportovní kroužek pro děti

Také se Vám nelíbí tlak na sportovní specializaci dětí již od útlého věku? Nám také ne! Otevíráme proto všesportovní kroužek pro děti od 4 let. Chceme v dětech probudit vztah ke zdravému pohybu a ke sportu obecně. Naučit je kotrmelec, stojku, běhat, házet, chytat… zkrátka ovládat přirozeně své vlastní tělo.

Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností odpovídající vývoji dítěte. Trénink je zaměřen na různé hry ve větším kolektivu, díky nimž dochází k rozvoji koordinace, rovnováhy, pohyblivosti, reakce a motivace.

Začínáme 3. března na golfovém hřišti Kunětická Hora. Kroužek se bude konat jednou týdně a končím v říjnu. Děti si vytvoří kladný vztah ke sportu v hezkém přírodním prostředí a vedle osvojení důležitých pohybových dovedností zároveň získají i základy golfu. Přijďte, těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Cena kroužku: 2.500 Kč

Kontakt:
Ondřej Špůr
+420 605 055 299
spur.ondrej@seznam.cz