Skip to main content

Golf Club Kunětická Hora

Pravidla pro hru na hřišti platná od 7.4.2020 do odvolání, nebo další změny…

Prosíme hráče, aby respektovali omezení a pravidla stanovená MZ ČR pro venkovní sportoviště, zvláště pak:

( Prosíme o striktní dodržování, nedovolte prosím, aby díky nezodpovědným jedincům Vláda ČR zpřísnila, či zrušila otevření venkovních sportovišť )

1. Hra na hřišti je povolena v 10 min. intervalech max. dvěma hráčům, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. (upřesnění v detailních pokynech vlády )

2. Rezervace startovních časů je možná pouze přes portál Teetime pro členy GCKH (GCD) se zaplaceným hracím příspěvkem.

3. Pro členy GCKH, kteří nemají zaplacené hrací příspěvky, a pro nečleny, prosím volejte telefonní číslo 602412854.

3. Není povoleno se dotýkat golfové vlajky, hrábí, žetonů, košíků, ballwasherů a pod.

4. Jsou uzavřené všechny tréningové plochy DR a cvičné greeny.

5. Hráči se musí pohybovat v celém areálu v roušce, pouze při samotné hře mohou bez roušky, nicméně musí dodržovat 2 m vzdálenost od druhého hráče.

6. Všechny ostatní veřejné prostory Resortu jsou uzavřeny. ( WC, restaurace, start budky, sprchy, šatny, recepce a pod. )

7. Hráči mohou používat pouze své vozíky. Buggy zatím nejsou povoleny.

8. Hráči by měli respektovat startovní časy a chodit přímo na čas na start a respektovat co nejvíce zásady o neshromažďování se a všechna ostatní nařízení . Po dohrání ihned opustit sportoviště.

Děkujeme a s přáním pevného zdraví a příslibem brzkého překonání Koronavirové krize… GCKH.